Conor Skehan Club: Touraneena
Padraic Ryder Club: Newport
Aisling Hickey Club: Rossmore
Katie Kenny Club: Castlebar
Jack Skehan Club: Touraneena
Darragh O`Donoghue Club: Fermoy